Tryskání suchým ledem

Čištění suchým ledem provádíme hlavně jako službu. Používáme stroje značky Icetech (Dánsko) a AscoJet (Švýcarsko). Máme bohaté zkušenosti s uplatněním této technologie v mnoha odvětvích průmyslu – automobilovém, polygrafickém, potravinářském, energetice a teplárenství, strojírenském, farmaceutickém, gumárenském,  papírenském.…
V případě zájmu nabízíme samozřejmě i pronájem tryskacího zařízení (popř. i s kompresorem) a dodávky suchého ledu po celé ČR. Dodávky suchého ledu lze na objednávku doručit rychle kamkoliv v České republice v tepelně izolovaných kontejnerech různých velikostí.

A trocha teorie….

 

Co je tryskání suchým ledem?

Otryskávání pomocí suchého ledu je revoluční metoda tryskání, kde tryskacím médiem jsou částice (pelety, bloky) suchého ledu. Tato metoda je velmi efektivní, rychlá a ekologická.

 

Co je suchý led?

Suchý led je pevné skupenství oxidu uhličitého - CO2. Na rozdíl od vodního ledu, který existuje při teplotě 0° C a níže, je suchý led extrémně chladný, jeho teplota je -79°C. Oproti vodnímu ledu za normálních atmosférických podmínek netaje, ale sublimuje - tzn. přechází z pevného stavu přímo do plynného, aniž by zkapalnil.

Otryskávání suchým ledem je trojfázový proces


1.    fáze- Kinetická - kdy částice suchého ledu unášené proudem stlačeného vzduchu dopadají rychlostí zvuku na povrch. Naruší a uvolní kontaminant z čištěného povrchu.


2.    fáze - Termická - nízká teplota částic suchého ledu (-79°C) způsobí ochlazení kontaminantu tak, že se stává křehkým a lehce oddělitelným od čištěného povrchu.


3.    fáze - Sublimace - částice suchého ledu pronikají znečištěním a okamžitě sublimují (změna skupenství z pevné fáze v plynnou). Tím dochází k 541 násobnému zvětšení objemu a explozivnímu efektu, který oddělí nečistotu od čištěného povrchu.
 
Video s ukázkou principu procesu čištění můžete shlédnout zde: process.wmv (23,82 MB)

 

Výhody čištění suchým ledem

 

  • Proces suchého čištění - otryskávání suchým ledem je suchý proces.Částice CO2 při kontaktu s čištěným povrchem okamžitě sublimují.
  • Žádný sekundární odpad - technologie čištění neprodukuje žádný druhotný odpad. Po vyčištění se jednotlivé zbytky jednoduše zametou nebo vysají.
  • Ekologické - otryskávání suchým ledem je šetrná a ekologická technologie. Nepoužívají se žádné toxické látky ani podpůrné chemikálie.
  • Neagresivní - otryskávání suchým ledem je neabrazivní, čištěné povrchy zůstávají nepoškozené, čehož se nemůže dosáhnout při čištění mechanickými prostředky - ocelovým kartáčem, škrabkami nebo jiným způsobem tlakového čištění (pískování, otryskávání struskou, kovovým abrazivem ajn.).
  • Zvyšuje kvalitu výroby - otryskávání suchým ledem umožňuje v čistotě nástroje a zařízení po dobu výrobního procesu bez složité demontáže a nákladné odstávky stroje.Poskytuje prokazatelné snížení vlastních nákladů na údržbu.
  • Rychle a efektivně - kombinace rychlého čištění a široký výběr aplikačních trysek umožňuje rychlé čištění i těžko dostupných částí a součástí.
  • Snížení nákladů - zkrácení času při odstávce výrobního zařízení. Zvýšení kvality výroby. Čištění na místě bez složité demontáže. Snižuje náklady na čištění a údržbu. Nepoužívá nebezpečné a škodlivé chemikálie a rozpouštědla.