Mobilní pískování

Abrazivní tryskání se nejčastěji používá jako příprava povrchu před novým nátěrem. Otryskáním se povrch zbaví starých nátěrů, rzi a upraví na požadovaný kotvící profil (třída čistoty Sa2,5).
Podle charakteru zakázky a přání zákazníka nabízíme tryskání buď v provozovně naší firmy nebo i přímo u zákazníka.

Tryskáme ocelové konstrukce, nádrže, profily, kamenné schody atd.

Používáme tryskací zařízení Clemco, které umožňuje tryskání i s vodní clonou. Použitím vodní clony se snižuje prašnost procesu tryskání. Přidáním inhibitoru koroze se prodlužuje interval vzniku bleskové koroze (prodlužuje se doba, do které je nutno aplikovat základní nátěr).