Odtahy VZT

Dalším odvětvím naší firmy jsou sanace vzduchotechniky (např. kuchyně hotelů, rychlého občerstvení, digestoře, rekuperační jednotky atd.) a průmyslových odtahů. Způsob sanace je zvolen podle konkrétního typu znečištění – mastnota, prach atd. 

Provádíme jak sanaci tryskáním suchým ledem pomocí robota , tak i sanaci mechanickou, popř. chemickou cestou. Odsávání kontaminantu je samozřejmě součástí dodávky. Likvidace kontaminantu se řeší po vzájemné dohodě se zákazníkem (spolupracujeme s firmou SITA CZ). 
Nabízíme i diagnostiku odtahů a vzduchotechniky pomocí inspekční kamery, včetně pořízení videozáznamu a protokolu.